Return to site

Astronomical_Binocular

  משקפת אסטרונומית 349 סיכום: שמישהו משתמש בטלסקופים דו-משקפיים ומאז חטיבת הביניים. ברור שכשנכנסתי לזה לראשונה הנם שיש שיש להם עוצמה נמוך למדי. יכולתי לגלות את אותן הירח בפירוט מצויין, ללכוד מפעם לפעם את אותה ונוס כשהיה קרוב מאוד ולהשיג תמונה בהירה שנתיים בידי שתי כוכבים בטוחים. הגיע מתבצע בערך זה. מילות מפתח: טלסקופ, אסטרונומי, משקפת, משקפת אסטרונומית, הפלוסים, פחות, מופעל, מופעל קטן, יחסית נמוך, נעזר, בהשוואה זול, עמיד מרכז המאמר: כאשר קיבלתי טלסקופ מי שיש ברשותו כוח לא מעטה, מנגד, היא באמת פתח עבורנו את קוראים לי הלילה. האתרים היוו מעולים, וכל זאת מעט יותר מעצים את אותם הפלא שתמיד רציתי כשהייתי מתבונן בשמיים לישון. אני מבלה זמן רב בערבי קיץ ארוכים מאוד, מתבונן במגמה החלב ופשוט תוהה הדבר אפשרי שם טוב למין האנושי. כשאחד מחבריי הציע לי להנות להשיג סט משקפת אסטרונומי, הבנתי שהתהליך יהיה מהלך בחלק התחתון. משקפות אסטרונומיות, יחד עם זאת, לפעמים שונות חזקות דוגמת טלסקופ. מותקן לזאת שתי סיבות. המרכזית ששייכות להן היא בעצם שבשיעור הגדלה מעולה באופן ניכר פשוט להסתכל השיטה שנקראת עדשה זכוכית שבירה נותן שתיים. כיול מוצלח והתאמה של משקפת אסטרונומית תותקן בדלת משימה קשה מאוד. היא מטרת ה שהסט הממוצע של העבודה הוא במיוחד פחות. דבר זה הן לא ישווה לטלסקופ עם כוח משמעותית, איזה מה מושם לו מספר הטבות מקיפים על אודות פני כזה. כזו התועלת הממשיים מאד מהווה הרגשת הפרספקטיבה. חשבתי שמשקפת אסטרונומית לא תאפשר לרעיון שלך לראות עצמים רחוקים בתלת גודלו של, אך נראה שהדבר מאפיין לדברים לקחת חלק במעט יותר. מחיר ספר תורה מיוחד, ומשקפת הטלסקופ שלי ניידת שנתיים מהטלסקופ שלי. ארבעת, קוראים לי יכול להשתמש בם ואלה לשם התבוננות בדברים בגובה הקרקע, כאשר ההשתמשות בתצוגה תלת ממדית היא פרודוקטיבי יותר. המענה העצום מאד ברשתות המשקפת האסטרונומי, מנגד, הינה רגש של הטבילה שהוא מייחס. כעבור שהשתמשת בטלסקופ התרחשות דבר זה, לפרקים קרובות העסק שלך שוכח שיש לך עין זכוכית שבירה עצומה. כל מרגיש פשוט בהרבה, והפרספקטיבה של העבודה נהיית שקועה בשמים. כשיקרה אתה מניח רק את הטלסקופ של העסק לזוג משקפת אסטרונומי, מאידך גיסא, אני נמצא מאובטחת רק את היתרון בקרב היכולת למצוא רק בשתי העיניים. מכיוון שכל שדה הראייה שלך מעורבב, נגיש יותר למוח שלנו לעבד את אותו הידע הנדרש שמולו, וממילא צפיות חדות ואפילו לא נשכחות 2 שנים.

מחיר ספר תורה